Yleiset ehdot verkkosivujen käyttämiselle

Ehtojen soveltuvuus

Lukekaa huolellisesti nämä ehdot ennen kuin vierailette Tukirahoitus Oy:n verkkosivuilla. Käydessänne näillä sivuilla hyväksytte samalla alla mainitut ehdot teitä sitoviksi. Sivujen kautta käytössä oleviin palveluihin (kuten verkkopalvelu ja sähköinen allekirjoituspalvelu) voidaan soveltaa näiden ehtojen lisäksi erityisiä ehtoja.

Palveluntarjoajat

Tukirahoitus Oy (Tukirahoitus) on Nordea Rahoitus Suomi Oy:n omistama tytäryhtiö ja kuuluu osana Nordea Bank Oyj:n -konserniin. Näillä verkkosivuilla voi olla Tukirahoituksen tarjoamien palvelujen lisäksi muiden Nordea -konserniin kuuluvien yhtiöiden tarjoamia palveluja. Kaikista Nordea-konserniin kuuluvista yhtiöistä voidaan käyttää tässä nimitystä palveluntarjoaja. Tietoa Nordea-konsernista sekä siihen kuuluvista yhtiöistä on saatavilla osoitteesta www.nordea.com. 

Pääasiallista palveluntarjoajaa koskevat tiedot ovat

NimiTukirahoitus Oy
KotipaikkaHelsinki, Suomi
OsoiteKirkkokatu 21 B, 90100 Oulu
Y-tunnus0677131-6
Fax+358-8-163 64380
Sähköpostietunimi.sukunimi@nordea.com
Alv-tunnusFI06771316


Muut palvelun tarjoajat

Näillä verkkosivuilla voidaan asiakkaalle tarjota myös muiden Nordea-konserniin kuuluvien tai ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Tällaisten palveluntarjoajien tiedot ilmenevät palvelusopimuksesta tai palveluntarjoajan julkaisemasta muusta tiedotteesta.

Palvelun ja näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan". Palveluntarjoaja ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Käyttäjiä ja oikeustoimien tekemistä koskevia rajoituksia

Näillä sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai suosituksena kenenkään palveluntarjoajan taholta, ellei nimenomaan toisin ilmoiteta. Sama koskee kaikkia lainkäyttöalueita, joilla laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. Nämä sivut ja niillä oleva informaatio on suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Informaatio näillä verkkosivuilla ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja, eikä myöskään neuvo tai kehotus näiden toimien tekemiseen, ellei erikseen ole toisin sovittu. Tukirahoituksen kanssa tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen palvelusopimukseen.

Kolmannen tuottama tieto

Näillä verkkosivuilla olevat linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä verkkosivuilta mahdollisesti on linkki. Linkinhaltijan tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään, eikä palveluntarjoaja vastaa näiden tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Internet sähköposti

Sivujen käyttäjiä huomautetaan siitä, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Tukirahoitukselle sähköpostitse. Tukirahoitus tai muu palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Tukirahoituksella on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Tukirahoitus ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuneista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Näiden verkkosivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Nordea-konserniin kuuluville yhtiölle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Tukirahoituksen kirjallista lupaa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.