Mitä leasing oikein on

Leasing on irtaimen omaisuuden vuokraamista, ennalta sovitulla vuokralla ja vuokra-ajalla. Sen avulla pidät yrityksesi koneet ja laitteet tehokkaina ja toimivina sitomatta varoja niiden omistamiseen.

Leasingrahoituksessa on kolme osapuolta: koneen tai laitteen myyjä, Tukirahoitus Oy vuokralleantajana ja yrityksesi vuokralleottajana. 

Yksinkertaistettuna Tukirahoitus Oy ostaa laitteen myyjäliikkeeltä ja vuokraa sen edelleen yrityksellesi ennalta sovitulla kuukausivuokralla. Yrityksesi laitehankintoihin tarjoamme leasingrahoitusta myyjäyhteistyökumppaneidemme kautta ympäri Suomen, monilla eri toimialoilla.

Hankittava laite toimii rahoituksen vakuutena, eikä muita vakuuksia pääsääntöisesti tarvita. Näin yrityksesi vakuudet vapautuvat muihin investointeihin. Vuokrakaudella Tukirahoitus Oy omistaa laitteen, joten omistusoikeus ei leasingissä siirry vuokralleottajalle.