• Saat laitteen rahoituksen ja vakuuttamisen kerralla kuntoon.
  • Asiakkaalta ei vaadita toimenpiteitä vakuutuksen hoitamiseksi.
  • Täysturvavakuutus, joka kattaa myös laitteen yllättävän rikkoutumisen.
  • Rahoitetuilla laitteilla on vain yksi vahinkokohtainen omavastuu 400€,  puhelimet ja tabletit 200€.  Sähköpyörien vahinkokohtainen omavastuu on 25% vahingon määrästä, vähintään 400€.
  • Alle 48 kk:n ikäisiin laitteisiin ei tehdä ikävähennystä. 
  • Vahinkotilanteessa riittää, että asiakas tekee vahinkoilmoituksen ja mahdollisen      rikosilmoituksen sekä ilmoittaa vahingosta Tukirahoitukseen. Rikosilmoituksen lisätietoihin tulee laittaa maininta, että kohteen omistaa Tukirahoitus Oy, y-tunnus 0677131-6.
  • Tukirahoitus hoitaa korvausprosessin muilta osin.
  • Laitteet on vakuutettu aina oikeasta määrästä ja oikealla vakuutusturvalla.