Mitä leasingrahoitus on?

Leasingrahoituksella asiakkaasi pitää koneet ja laitteet tehokkaina ja toimivina ilman suurta pääomapanostusta.

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista, ennalta sovitulle vuokra-ajalle. Se soveltuu asiakkaallesi erityisen hyvin, kun koneiden ja laitteiden tehokas teknis-taloudellinen käyttöikä on rajallinen ja asiakkaasi ei halua sitoa yrityksensä varoja omistamiseen.

Tyypillisesti leasingrahoituksessa on kolme osapuolta:

  • Myyjäkumppani koneen tai laitteen myyjänä
  • Tukirahoitus vuokralleantajana
  • Asiakas vuokralleottajana

Tukirahoitus ostaa laitteen myyjäkumppaniltaan ja vuokraa sen asiakkaalle ennalta sovitulla kuukausivuokralla määräajaksi.

Useimmiten asiakkaamme ovat käyttäneet leasingrahoitusta IT- ja toimistokoneiden, terveydenhuollon tai muiden toimialojen koneiden ja laitteiden hankintaan.

Leasingrahoituksessa asiakas ei tarvitse suurta pääomaa kertainvestointia varten, vaan tulevat vuokrakulut jaksottuvat koneen tai laitteen käyttöajalle. Hankittava kone tai laite toimii leasingrahoituksen vakuutena, joten erillisiä vakuuksiakaan ei tarvita.